Celior Consulting biedt zowel opleiding, advies als coaching aan.

De opleidingen handelen over een breed gamma van tools en methodes om continue verbetering te realiseren.
Basistools als 5S, prestatiemanagement, SMED, problem solving en standaardisatie komen aan bod, maar evenzeer behoren opleidingen in gevorderde tools als flow of statistische procesbeheersing tot onze kerncompetenties. . 

Het advies bestaat steeds uit een analyse, het adviesverslag en een implementatieplan. Hierbij worden een aantal fasen doorlopen:

Diagnose

In de diagnosefase maken we een bedrijfsanalyse: we nemen uw resultaten, processen en sleutelfiguren onder de loep. Daarvoor identificeren we verschillende types procesverlies en leggen we de vinger op factoren die knelpunten veroorzaken. We brengen onze resultaten helder en duidelijk in beeld: de eerste stap naar een inspirerend actieplan!

Ontwikkeling van actieplan

In de tweede fase stellen we een stappenplan op vanuit de specificiteit van uw bedrijf. Dat detailleert alle fases op weg naar een rendabelere en duurzamere toekomst.

Pilot

In de derde fase draaien we proef. We verbeteren de sleutelprocessen en vergroten zo de operationele efficiëntie. Knelpunten pakken we gestructureerd en probleemoplossend aan. We standaardiseren bedrijfsprocessen en werkplekken, en zetten uw medewerkers op weg naar een resultaatgerichte aanpak. We coachen hen tot gemotiveerde leiders in continu verbeteren.

Implementatie en borging

In de implementatie- en borgingsfase nemen uw medewerkers de volle verantwoordelijkheid op voor het programma van continu verbeteren. Het oorspronkelijke succes van de pilot gebruiken we als hefboom om het programma in alle geledingen van de organisatie door te voeren. Onze ingrijpende methodes en gestructureerde werkinstrumenten creëren uw cultuur van continu verbeteren. Opdat die ook na ons vertrek het succes van uw organisatie blijft aanvuren.

Wilt u meer weten over ons